Vakok és Gyengénlátók számára


Hirdetőtábla
HIRDETMÉNYEK

Bővebben...

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK KIHIRDETÉSE 2023. - a linkre kattintva érhető el -

Bővebben...

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat felhívás Külterületi út fejlesztése Recsken - fotók

Bővebben...

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat felhívás Külterületi út fejlesztése Recsken - beszámoló

Bővebben...

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása a sürgősségi ügyeleti vagy mentőellátásról

Bővebben...

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása a háziorvosi ügyeleti ellátásról

Bővebben...

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS 2023. TÁJÉKOZTATÁS

Bővebben...

Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázat felhívás Külterületi út fejlesztése Recsken

Bővebben...

Önkormányzati rendelet kihirdetése 2022

Bővebben...

Magyar Falu Program

 

Bővebben...

HULLADÉKNAPTÁR 2024.

Bővebben...

VÁLASZTÁS 2022.

Bővebben...

ELADÓ Recsken a Vörösmarty u. 11. szám alatti ingatlan!

Irányár: 25 millió forint

Érdeklődni a 20/573-7049 telefonszámon lehet!

Bővebben...

Eladó gyep

Bővebben...

Eladó hétvégi ház a Búzásvölgyi tó közelében

Bővebben...

TELKET KERESEK!

Bővebben...

Élhető települések kialakítása című felhívás

Bővebben...

Széchenyi 2020 pályázat

Bővebben...

„KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat - Támogatói Okirat
ASP

Bővebben...

Nemzeti Kulturális Alap
Képtalálat a következőre: „nka logó”

Bővebben...


Képgaléria
Testvértelepülési kapcsolat
Csíkszentdomokos
2016. Március 15.
Ünnepi műsor

További képek >

Aktív korúak ellátása

2015. március  1-től a Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal Kirendeltségén (Recsk, Kossuth Lajos út 165.) intézhező


Ügyleírás:

A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás

Szükséges okiratok:

Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyílvántartó kártyája és a TAJ kártya, bemutatása szükséges.
kérelem mellékleteként szereplő vagyonnyilatkozat,
a közös háztartásban élő gyermekek esetében, ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás,
a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos állapotot igazoló irat,
egészségkárosodott személy esetében az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői  Intézet szakértőii bizottságának a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről,illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról készült szakvéleménye, vagy
a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatóságának igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül,

a Munkaügyi Központ igazolása a munkanélküli járadék, illetve álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása időtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a nem foglalkoztatott személy álláskeresését ösztönző juttatásban nem részesül vagy,

a Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy az álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni,

a Munkaügyi Központ igazolása az együttműködés teljesítéséről,
a fent említett ellátások megszüntetéséről szóló határozat,
az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló irat másolatát.

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:


Recsk Nagyközség Polgármesteri Hivatala 1. sz. iroda
Tel.: 36/795-033

Ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8,00 - 16,30-ig, Szerda: 8,00-16,30-ig, Péntek: 8,00-14,00-ig


Ügyintézés határideje és díja

21 nap
költség és illetékmentes

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók


Az ügyintézés kezdeményezhető formanyomtatványon:

Az alkalmazott jogszabályok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény
a  pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 30/2007.(VI.28.)  rendelet.
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet
egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet,
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 85/207.(IV.25.)Korm.rendelet

Egyéb fontos tudnivalók

A./ AKTÍV KORÚ EGÉSZSÉGKÁROSODOTTAK RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYE

Jogosultság feltételei: 

- munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül,

- fogyatékossági támogatásban részesül, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosítható.
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem, nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %- át, 2008. évben 25.650.- Ft-ot, és vagyona nincs.

Az ellátás összege:  egyedülálló esetében : 2008.-évben 25.650.- Ft/hó,  családok esetében egyénenként eltérő összegű.

B./ AKTÍV KORÚ NEM FOGLALKOZTATOTTAK RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYE

C./ TÁMOGATOTT ÁLLÁSKERESŐ

Jogosultság feltételei:
- támogatott álláskereső
- nem foglalkoztatott,
feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosítható.
Akkor nem biztosított a megélhetés, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem, nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át, 2008. évben 25.650.- Ft-ot, és vagyona nincs.

Az ellátás összege nem foglalkoztatottak esetén: egyedülálló esetében : 2008-évben 25.650.- Ft/hó,  családok esetében egyénenként eltérő összegű.


Kapcsolódó dokumentumok:
Kérelem aktív korúak ellátásra