Vakok és Gyengénlátók számára


Hirdetőtábla
Élhető települések kialakítása című felhívás

Bővebben...

Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és - kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1)

Bővebben...

Széchenyi 2020 pályázat

Bővebben...

„KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat - Támogatói Okirat
ASP

Bővebben...

Nemzeti Kulturális Alap
Képtalálat a következőre: „nka logó”

Bővebben...

Tájékoztató választópolgároknak a 2018. évi országgyűlési képviselők választásához

Bővebben...

ELADÓ RECSKI INGATLANOK

Bővebben...

EMLÉKLAP a "Büszkeségpont" 1956-os emlékmű megvalósításáért

Bővebben...

Mátraderecskén megnyitott a benzinkút!

Bővebben...

A HUBO Sütőipari Kft. megnyitotta Cukrászdáját Recsken

Bővebben...

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága tájékoztatói

Bővebben...

A Recski Polgárőr Egyesület hirdetménye

Bővebben...

Települési Értéktár

Bővebben...

Bűnmegelőzési Hírlevél 2015. július

Bővebben...

Lakossági bűnmegelőzési hírlevél - 2015. február

Bővebben...

Hirdetmény a Recsk 056/1 hrsz-on lévő Antal-táró védetté nyilvánításáról

Bővebben...

Új Magyarország Fejlesztési Terv Belterületi utak korszerűsítése
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 8.010.751.-Ft

Bővebben...

Egészségfejlesztési Iroda tájékoztatója
Parádfürdő

Bővebben...

Védelmi Bizottság Hírlevele
2013. december

Bővebben...

Az Egri Rendőrkapitányság illetékességéhez tartozó településeken szolgálatot teljesítő Körzeti Megbízottak irodai fogadóórái

Bővebben...


Képgaléria
Testvértelepülési kapcsolat
Csíkszentdomokos
2016. Március 15.
Ünnepi műsor

További képek >A recski Ércbánya története


Közel 200 esztendeje indult meg az érckutatás a Mátra hegység északkeleti részén, Parádfürdő téségében. Előbb Markhót Ferenc (1718-1796) Heves megyei tisztiorvos ismertette a parádi timsós forrást, mely érces kőzetekből ered. 1780-ban Vörösvár, Fehérkő és Hegyestető nevű hegyekben kezdtek érckutatást és indítottak termelést. A mátrai érckutatás és ércbányászat akkor lendült fel, amikor 1849-ben Recsken, a Baj patak alsó szakaszán és a szomszédos Nagyrézoldalon a felszinen termésréz került elő.

Az első lejegyzett kutatási eredmények a Lahóca hegyről és környékéről 1850 körüliek. A Lahócán az első feltárások a mai Felső- György táró környezetében váltak ismertté. Itt a kovás agyagásványos, szulfidhintéses kibúvásokon az 1852-ben megalakult Parád-Mátrai Bányatársulat kezdte meg a kutató és bányászati munkákat.1862-ben megalakul a Mátrai Bányaegylet, amely kiterjedt bányabeli kutatásokat indított a Lahóca déli részének ismert érctestei környékén. Erre a bányászatra ércfeldolgozó művet, pörkölő és lugzóművet építettek. A nem megfelelő technológia és a gazdasági problémák miatt a bányászkodás nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az újabb fellendülés az 1900-as évek elejétől következik be. A Parádi Bányatársulat műveli időszakosan a lelőhelyeket. 1925-ben felfedezik a kékpalához kapcsolódó, aranyban gazdag pirites érctesteket,  majd megkezdik a korszerű flotáló üzem beruházását. 1926 végén a kincstár megvásárolja a bányát. A bányabeli kutatásokkal egy időben  a kincstár a felszíni földtani munkák területén is előre lép. A háborús időszak alatt az érckészletek lecsökkennek, a termelés leáll, és 1951-ben indul újra. A Lahócában ezt követően 1979-ig folyamatos volt a bányászat, amely már állami támogatással termelt. 1979-ben a „régi" bánya bezárt. Újabb nemesfémérc kutatás történt 1991-1997 között, amely az arany világpiaci árának nagyarányú csökkenése miatt félbemaradt, a megvalósíthatósági tanulmányok ellenére is.

A lahócai bánya történetével 1850-től 1945-ig részletesen foglalkozik Pollner Jenő, aki háromrészes monográfiát írt „ A Recsk környéki bányászat és ércfeldolgozás 1850-1945." címmel.

A Lahóca bánya megkutatott készletének kifogyása előtt megkezdődött a terület földtani továbbkutatása, általában 1000-1200 m mély külszíni fúrásokkal. 1967-ben ismerték fel az un. hintett porfiros ércesedést, amely meggyorsította a külszini kutatásokat.

1970-ben elkezdték az I-es aknát, majd 1974-ben a II-es aknát mélyíteni, ezzel kezdetét vette a magyar bányászat történetének egyik legnagyobb léptékű munkája.

A két aknát később két szinten vágattal kötötték össze. Az egyiket a felszintől számított 900 m szinten a porfiros rézérc , a másikat az 1100 m szinten a szkarnos érc feltárására illetve kutatására szánták. Az összekötő szintes vágatrendszer tette lehetővé a legyezőkben fúrt bányabeli kutatófúrások kivitelezését. 1986-ig 87,5 km fúrás mélyült (550 db), melynek feldolgozása alapján számították az ércvagyont. Az érc hasznosításával kapcsolatban sok ércdúsítási kisérletet végeztek, sok tanulmány készült a környezetvédelem, vízgazdálkodás és más, a termelési viszonyokat érintő minden kérdésben.

A sok elképzelés ellenére a mélyszinti ércesedés termelőüzemmé fejlesztése nem vált valóra.

1998-ban megszületett az ÁPV Rt döntése a mélyszinti bánya vízelárasztással való szüneteltetéséről.

1999 novemberében a bányaüzem vízemelő rendszere leállt.2000-ben elkészült a recski kutatások záró, összefoglaló jelentése, amely alapja lehet egy újrakezdésnek. Ha ma gazdasági okok miatt ez a lelőhely nem is került kiaknázásra, de reményeink szerint az utókor számára hasznosíthatóvá válik.

Szivattyúház